SOUSTŘEDĚNÍ 2020

PŘIHLÁŠKA                         přihláškai-1.doc                                   přihláškai-1.pdf

PROPOZICE                        Propozice-Veselí-2020.doc                Propozice-Veselí-2020.pdf

PLATBA                               platba

PROHLÁŠENÍ                     prohlaseni_zakonnych_zastupcu     prohlaseni_zakonnych_zastupcu.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST zdravotni_zpusobilost                    zdravotni_zpusobilost-1.pdf