Platba – možnosti

Jak uhradit částku 2.500,- na soustředění ?

  1. bankovní převodem na účet TJ Lokomotiva číslo 561302359/0800
      – variabilní symbol 9158
      – zpráva pro příjemce -„jméno a příjmení – dar na sportovní činnost“

Částka na soustředění musí být uhrazena do 15. 7.2020