KE STAŽENÍ

 

Potvrzení o poskytnutí daru  – dar na úhradu nákladů za spotovní činnost .doc
Potvrzení o předání finančního daru   – sponzorství .doc
Stvrzenka o zaplacení  pro pojišťovnu .doc
   
Přihláška do TJ .doc
Souhlas se zpracováním osobních dat GDPR .doc
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti .pdf
POJISTNÉ UDÁLOSTI (ÚRAZY) VZNIKLÉ OD 1. 2. 2019 VYŘIZUJE POJIŠŤOVNA VZP, a. s.
Více informací k pojištění včetně příslušné smlouvy a formulářů naleznete
zde