Důležité info pro trenéry

Hnet2.0

Info: Všechny soubory v této sekci by měly být v současné době přístupné. Odkazy na soubory byly opraveny.

GDPR:

  1. Návod na vkládání příspěvků na web a FB
  2. Povinné platby (příspěvky)                      .pdf
  3. Potvrzení o předání finančního daru             .doc
  4. Cestovní příkaz – DOHODA  (nový)                .xlsx
  5. Povinnosti družstev                                        .pdf
  6. smlouva o poskytnutí daru  – rodiče             .doc
  7. Přestupní řád                                                  přestupní-řád-2014
  8. Logo (nové)                                                    .jpg
  9. Stvrzenka o zaplacení                                     .doc    .pdf
  10. Žádost o poskytnutí pracovního volna

PŘIHLÁŠKA DO TJ                                                      .doc      .pdf

– INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT    .doc      .pdf

– METODICKÝ POKYN K GDPR                                                 .pdf

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ UDÁLOSTI (ÚRAZY) VZNIKLÉ OD 1. 2. 2019 VYŘIZUJE POJIŠŤOVNA VZP, a. s.
Více informací k pojištění včetně příslušné smlouvy a formulářů naleznete zde