Výbor

 Předseda oddílu Jaroslav Hlásek
 Místopředseda oddílu  Jan Reitinger
 Organizační pracovník Ing. Jiří Větrovský
 Ekonomický pracovník Luděk Jelínek
 Metodika Zdeněk Jiránek
 Revizní komise  Monika Reitingerová
 Jan Borovka