PLATBA

Jak uhradit částku 3.700,- na soustředění ?

  1. po dohodě s trenérem hotově
  2. bankovní převodem na účet TJ Lokomotiva číslo 561302359/0800
    – variabilní symbol 9158
    – zpráva pro příjemce -„jméno a příjmení – dar na sportovní činnost“

Částka na soustředění musí být uhrazena do 31. 5.2015