Virtuální podpora za zrušený Budweis Starnet cup

Jako každý rok v tuto dobu by se konal turnaj mužů Budweis Starnet Cup s charitativním podtextem, jehož cílem nebyla jen herní příprava na jarní část sezóny, ale i podpora organizace Nadace pro transplantace kostní dřeně. Bohužel z důvodu pandemie Covid19 tento turnaj letos nebude. Nicméně ve světě není jen Covid, ale i jiná onemocnění. My jsme se proto rozhodli Nadace pro transplantace kostní dřeně podpořit alespoň virtuálně.

Kdo zachrání jeden lidský život, zachrání celý svět. Epitaf Oskara Schindlera

Tak zní heslo organizace, která  pomáhá již od roku 1992 po celé České republice nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukémiemi a lymfomy, ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Hlavní oblastí podpory jsou dárcovství a transplantace krvetvorných buněk. Podporuje také zlepšování vybavení hemato-onkologických center a laboratoří, přispívá na vzdělávání, rozvoj vědy a výzkumu v oblasti hemato-onkologie a transplantační medicíny. Podporuje pacienty, kteří se díky své nemoci dostali do tíživé životní situace. Je živou organizací, která může svůj program naplňovat jen díky podpoře široké veřejnosti.

Jak je možné pomoci:

Přes platební bránu

https://nadace.kostnidren.cz/cz/dar/

Pro jednorázový dar

DMS KOSTNIDREN 30

DMS KOSTNIDREN 60

DMS KOSTNIDREN 90

na číslo 87 777
Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč.
NADACE obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč.
Více informací na www.darcovskasms.cz
Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha.

Pro dlouhodobou podporu

DMS TRV KOSTNIDREN 30

DMS TRV KOSTNIDREN 60

DMS TRV KOSTNIDREN 90

na číslo 87 777
Každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka
30, 60 nebo 90 Kč.

Účty

43 43 043 / 0300 běžný účet

45 33 33 78 / 0300 transparentní účet

Můžete přispět jednorázově, popřípadě posílat částku dle Vašeho uvážení pravidelně. Dary je možné odepsat z daní.

Nedílnou součástí pomoci je i registrace do Českého národního registru kostní dřeně

Více: https://registr.kostnidren.cz/

Každá malá pomoc dokáže velké věci.

My Vám za celou házenou TJ Lokomotiva České Budějovice ze srdce děkujeme, že pomáháte i této nelehké době. Zdraví není samozřejmost.

Foto z minulých ročníků

Kotvy tiskový mluvčí LOKO